ENGLISH
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر

مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری مسوولیت برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مناسب در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های شهرک را براساس مصوبات هیأت امنا، هیأت اجرایی، شورای علمی و هیأت رئیسه برعهده دارد. مسوولیت‌های این مدیریت در سه بخش اصلی نظارت و ارزیابی، برنامه‌ریزی و بودجه خلاصه می‌شود.

 


برنامه‌ ریزی: اهم وظایف و مسوولیت‌های مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری در بخش برنامه‌ریزی عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول اداری و بهره‌وری
 • تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالیانه شهرک
 • همکاری و مشارکت در فرآیند تعیین اهداف، برنامه‌های توسعه‌ای و مطالعات استراتژیک شهرک
 • نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با طراحی چشم‌انداز، مأموریت، اهداف استراتژیک و راهبردی شهرک
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه‌ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف شهرک
 • مدیریت و نظارت بر گزارش‌های تهیه شده توسط واحدهای مختلف شهرک
 • مدیریت امور مربوط به تهیه پیش‌نویس سیاست‌ها و برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه شده جهت تصویب در مراجع مرتبط
 • برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره‌وری در فرایند آموزش، پژوهش و فناوری با عنایت به شایسته‌سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی
 • بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم شده توسط واحدهای مختلف و هماهنگ کردن آنها برای تصویب نهایی در هیأت امنا، کمیسیون دائمی، هیأت اجرایی، شورای علمی و هیأت رئیسه شهرک
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه شهرک با همکاری واحدهای ذی‌ربط
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آن‌ها
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت‌ها، نیروها و عوامل موجود در شهرک و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت شهرک
 • بررسی و سنجش طرح‌ها و برنامه‌های شهرک از نظر کارآیی و اثربخشی

 
بودجه:اهم وظایف و مسوولیت‌های مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری در بخش بودجه عبارتند از:
 • جمع‌آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد
 • تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط‌مشی کلی شهرک
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تعیین منابع بودجه‌ای و پیگیری دریافت و توزیع تخصیص‌ها
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه‌ای برحسب فعالیت و برنامه‌های اجرائی شهرک و نظارت بر اجرای بودجه واحدها
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع
 • بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان اصفهان

 

 

نظارت و ارزیابی: اهم وظایف و مسوولیت‌های مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری در بخش نظارت و ارزیابی عبارتند از:
 • تدوین سیستم نظارت و ارزیابی کارکنان شهرک، واحدهای شهرک، روند رشد واحدهای فناوری مستقر در شهرک و خدمات ارائه شده به واحدهای فناوری
 • انجام ارزیابی مربوط به عملکرد کارکنان و واحدهای ستادی شهرک
 • نظارت بر انجام ارزیابی مربوط به بررسی روند رشد واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد شهرک (سالیانه)
 • نظارت بر انجام ارزیابی مربوط به واحدهای فناوری مستقر در پارک علم و فناوری شیخ بهایی (سالیانه)
 • ارزیابی خدمات ارائه شده به واحدهای فناوری مستقر در شهرک و واحدهای ارائه دهنده خدمات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از سیستم ارزیابی و ارائه نتایج آن به واحدهای مربوطه
 • شناخت مشکلات و موانع سیستم‌های ارزیابی و تلاش در جهت اصلاح و بهینه‌سازی آن‌ها
 • اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی
 • بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های تحقیقاتی و واحدهای تابعه شهرک و ارائه گزارش به معاونت‌های ذیربط شهرک
 • ارتباط با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهای نوین در زمینه نظارت و ارزیابی عملکرد شهرک و استفاده بهینه از آن

 

سایر وظایف و اقدامات مهم:
 • تهیه برنامه سالانه آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرک و پیگیری حضور کارکنان در دوره های آموزشی مصوب
 • کمک به اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان
معرفی - مدیریت برنامه و بودجه
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
 صندوق پستی  666-84155  کد پستی: 8415683111
تلفن: 33865355-031            فکس: 33862355-031
       
Powered by DorsaPortal